top of page
blomma.jpg

Välkommen till ett liv med djupare intimitet och större medvetenhet

Tantra är en tusenårig tradition och en spirituell lära som har sina rötter i den österländska kulturen. Den erbjuder en väg för individuell utveckling och transformation där målet är att uppnå en djupare förståelse och acceptans av sig själv och andra. Tantra strävar efter att integrera kropp, sinne och själ, och lägger stor vikt vid medvetenhet, närvaro och autenticitet.
 

Inom tantra utforskas och omfamnas alla aspekter av livet, inklusive vår sexualitet, som ses som en kraftfull källa till livsenergi och kreativitet. Tantra bjuder in till ett liv där varje ögonblick kan upplevas fullt ut och där relationer präglas av öppenhet, respekt och djupare intimitet.

Genom praktiker som meditation, andning och beröring, kan man utforska och utveckla sin egen potential och förmåga till kärlek och medkänsla, och på så sätt leva ett rikare och mer meningsfullt liv.

tantra.jpg

Utforska tantra

Tantra är en tusenårig tradition och en spirituell lära som har sina rötter i den österländska kulturen. Den erbjuder en väg för individuell utveckling och transformation där målet är att uppnå en djupare förståelse och acceptans av sig själv och andra. Tantra strävar efter att integrera kropp, sinne och själ, och lägger stor vikt vid medvetenhet, närvaro och autenticitet.
 

Inom tantra utforskas och omfamnas alla aspekter av livet, inklusive vår sexualitet, som ses som en kraftfull källa till livsenergi och kreativitet. Tantra bjuder in till ett liv där varje ögonblick kan upplevas fullt ut och där relationer präglas av öppenhet, respekt och djupare intimitet.

Genom praktiker som meditation, andning och beröring, kan man utforska och utveckla sin egen potential och förmåga till kärlek och medkänsla, och på så sätt leva ett rikare och mer meningsfullt liv.

lustresan.jpg

LUSTRESAN

Där klinisk sexologi möter österländsk tantrisk visdom.

 

Tillsammans med sexologen, Malin Drevstam, har vi tagit fram ett program för att hjälpa dig att nyfiket utforska alla de faktorer som påverkar just din sexuella upplevelse för att du lättare ska kunna sortera och börja ta små steg för att varsamt expandera och fördjupa din sexualitet.  

Lustresan är ett program i flera nivåer;

Sexuell nyfikenhet, sexuell förundran och sexuell visdom som erbjuder olika nivåer av utforskande. Vill du bara nosa på ämnet eller ge dig hän fullt ut?

workshop.jpg

TANTRISK BERÖRING - WORKSHOP

Öppna dörren in i hjärtat av er relation, en stund där tiden står stilla och varje andetag sammanflätas med känslan av enhet och sann närhet.

 

Tantrisk beröring erbjuder en möjlighet att utforska kroppen och sinnet på ett sätt som är förenande och expandernade. Genom medveten andning, beröring och närvaro kan vi öppna dörrarna till djupare förståelse, acceptans och kärlek. Denna förmåga lär oss att närma oss oss själva och varandra med respekt, ömhet och genuin uppmärksamhet.

Image by Louis Hansel

PRIVATSESSION

Välj en tantrisk privatsession för en personligt anpassad och fördjupad upplevelse, där din unika resa står i centrum.

 

Här får du trygghet, sekretess och individualiserad vägledning, som gör det möjligt att utforska och utveckla din medvetenhet och intimitet på djupet.

Med flexibilitet i tid och plats erbjuder privatsessioner en miljö där dina specifika mål och behov adresseras direkt, vilket underlättar utveckling på en nivå som är skräddarsydd just för dig.


Beatrice håller sessioner både i Sverige och utomlands. Både för par och singlar. 

bottom of page